Прием

Прием

План-прием за полудневна предучилищна подготвителна група - учебна 2021/2022 година:

7 деца  (родени през 2016 г. ) и 9 деца (родени през 2015 г.)

План-прием за І клас - учебна 2021/2022 година:

88 ученици, разпределени в 4 паралелки с осигурени 4 групи за целодневна организация на учебния ден.

РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

https://kg.sofia.bg/isodz/

Свободните места се обявяват на 19.04.2021 г.

От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.