ГРАФИЦИ

ГРАФИЦИ

Графиците за провеждане на контролни работи през 2. учебен срок на учебната 2020/2021 година са публикувани в раздел "Паралелки" .