РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - КОНСУЛТАЦИИ

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - КОНСУЛТАЦИИ

НА 16.10.2018 Г. И 17.10.2018 Г. ОТ 18:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - КОНСУЛТАЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
І - ІV КЛАС - 16.10.2018 Г.
V - VІІ КЛАС - 17.10.2018 Г.
ОЧАКВАМЕ ВИ!