СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

НА

ВНИМАНИЕТО
НА РОДИТЕЛИТЕ
НА ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ
ОТ ППГ, І, ІІ, ІІІ и ІV КЛАС

...

Уважаеми родители,
От 29.10.2018 г. училището ни се включва в схема "Училищно мляко" на ДФ "Земеделие".
Предвидена е доставка на млечни продукти за всички деца от ППГ, І, ІІ, ІІІ и ІV клас по график, одобрен от ДФ "Земеделие".
За изпълнител на програмата служебно е избран ЕТ "Зоров 91" - Димитър Зоров.
Графика на доставките на млечни продукти можете да намерите в раздел "Графици".